برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
طراحی و اجرای یک سرویس Game GIS برای مدیریت بحران زمین‌لرزه مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 10 تبریز (22694 مشاهده)
تحلیل فضایی در مطالعات جغرافیایی (15530 مشاهده)
مبانی فلسفی مخاطرات محیطی (10241 مشاهده)
بررسی آلودگی هوای شهر تهران به روش وارونگی بحرانی هافتر (9664 مشاهده)
بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند نمایه های حدی بارش ایران زمین (9502 مشاهده)
سنجش زیست‌پذیری محلات منطقه 17 شهرداری تهران (9387 مشاهده)
زیرساخت‌ها و تابآوری در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب منطقهی مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت (9085 مشاهده)
ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان (8576 مشاهده)
پهنه‌بندی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران (8573 مشاهده)
واسنجی و ارزیابی ﻋﻤﻠﮑﺮد مدل‌‌های ﻫﯿﺪروﻟﻮژی IHACRES و SWAT‬در شبیه‌سازی روان‌آب (8296 مشاهده)
تحلیل همدیدی و دینامیکی پدیده گرد و غبار و شبیه سازی آن در جنوب غرب ایران در تابستان 1384 (8131 مشاهده)
تحلیل سینوپتیک مخاطرات اقلیمی در جنوبغرب ایران مورد مطالعه: بارش های سنگین سیل زا در آذر 1391 (7760 مشاهده)
بررسی تغییرات ارتفاع و ضخامت لایه مرزی در شرایط گردوغباری شهر اهواز (7734 مشاهده)
بررسی میزان تحقق‌پذیری شاخص‌‌‌‌های مدیریت بحران در طرح تفصیلی مورد مطالعه: منطقه‌ی 20 شهرداری تهران (7711 مشاهده)
بررسی تغییرات شبانه‌روزی و فصلی باد و دمای هوا و آلاینده‌های CO و PM10 در لایه‌ی سطحی جو شهر تهران (7654 مشاهده)
میانگین الگوهای گردشی توأم با بارش‌های سنگین در شمال غرب ایران (7537 مشاهده)
ارزیابی تاب‌آوری منطقه 12 کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی (7519 مشاهده)
تبیین نقش توزیع مکانی قشربندی اجتماعی در آسیب‌پذیری از مخاطرات محیطی در شهر تهران (7519 مشاهده)
بررسی الگوهای گردش جوی روزهای همراه با بارش برف سنگین در غرب ایران (7510 مشاهده)
تاثیر تغییر اقلیم بر شدت و دوره بازگشت خشکسالی های ایران (7506 مشاهده)
تحلیل فضایی خشکسالی اقلیمی شمال غرب ایران با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی (7479 مشاهده)
تغییر آب‌و‌هوا و مخاطرات آب‌و‌هوا‌یی شهر تهران (7351 مشاهده)
مکان یابی پایگاه مدیریت بحران در دهستان کهریزک شهرستان ری (7304 مشاهده)
تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی توسعه‌ی شهر در حریم رودخانه‌ی خشک کلان‌شهر شیراز (7291 مشاهده)
شبیه سازی و تحلیل عددی طوفان گرد و غبار شدید شرق ایران (7265 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تحلیل مطالعات مخاطره گردوغبار در جنوب غرب ایران در دوره 22 ساله (2017-1996) (10067 دریافت)
طراحی الگوی برون رفت از چالش‌های پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی در استان کردستان (7494 دریافت)
پراکندگی لرزه‌خیزی در ایران (7422 دریافت)
تحلیل فضایی در مطالعات جغرافیایی (7037 دریافت)
تحلیلی بر تحقیقات خشکسالی در ایران (6745 دریافت)
بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند نمایه های حدی بارش ایران زمین (6480 دریافت)
تاثیر تغییر اقلیم بر شدت و دوره بازگشت خشکسالی های ایران (5873 دریافت)
ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان (5703 دریافت)
محاسبه شدت جزیره حرارتی بر اساس هندسه شهری موردمطالعه: محله کوچه‌باغ شهر تبریز (5666 دریافت)
بررسی میزان تحقق‌پذیری شاخص‌‌‌‌های مدیریت بحران در طرح تفصیلی مورد مطالعه: منطقه‌ی 20 شهرداری تهران (5627 دریافت)
شبیه سازی و تحلیل عددی طوفان گرد و غبار شدید شرق ایران (5562 دریافت)
تحلیل فضایی سطح تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر مخاطرات محیطی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج) (5437 دریافت)
زیرساخت‌ها و تابآوری در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب منطقهی مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت (5280 دریافت)
بررسی تاثیر تغییرات پوشش و کاربری زمین در قابلیت فرسایش خاک – مطالعه موردی حوضه قره‌سو گرگانرود (5047 دریافت)
بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی مهاجران شهر شهریار، در سال 1388 (4908 دریافت)
شرایط و مخاطرات اقلیمی آیندۀ ایران در تحقیقات اقلیمی (4856 دریافت)
پایش زمانی و مکانی خشکسالی کشاورزی با استفاده از داده‌های سنجش از دور مورد مطالعه: استان مرکزی ایران (4759 دریافت)
ارزیابی تاب‌آوری منطقه 12 کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی (4557 دریافت)
تحلیل فضایی آسیب‌پذیری محله‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر پیرانشهر (4370 دریافت)
ارزیابی آسیب‌پذیری شهری در برابر زلزله با تاکید بر مدیریت بحران شهری در شهر کاشمر (4084 دریافت)
شناسایی و تحلیل تاثیر متغیرها و شاخص‌های تاب‌آوری: شواهدی از شمال و شمال‌شرقی تهران (4051 دریافت)
نقش تنوع معیشتی در تاب‌آوری خانوارهای روستایی پیرامون دریاچه ارومیه در برابر خشکسالی (4009 دریافت)
تحلیل همگنی داده‌های دما و بارش در ایران با رویکرد اقلیمی (3917 دریافت)
سنجش زیست‌پذیری محلات منطقه 17 شهرداری تهران (3901 دریافت)
بررسی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت اردبیل (3679 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 20329 بازدید)
درباره نشریه ( 12429 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 8727 بازدید)
تماس با ما ( 6602 بازدید)
اطلاعیه برای کاربران ( 6464 بازدید)
رویکرد فعالیتی نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ( 6248 بازدید)
فلوچارت مراحل بررسی و تایید مقاله ( 2855 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 2395 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 1924 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 1785 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 1748 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 1619 بازدید)
پایگاههای نمایه شده ( 1442 بازدید)
بیانیه اخلاق ناشر ( 1178 بازدید)
خوش آمدید ( 402 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 305 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نویسندگان ( 871 چاپ)
اطلاعیه برای کاربران ( 728 چاپ)
درباره نشریه ( 674 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 622 چاپ)
رویکرد فعالیتی نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ( 621 چاپ)
تماس با ما ( 547 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 430 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 297 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 292 چاپ)
پایگاههای نمایه شده ( 291 چاپ)
فلوچارت مراحل بررسی و تایید مقاله ( 262 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 261 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 258 چاپ)
بیانیه اخلاق ناشر ( 255 چاپ)
خوش آمدید ( 210 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 95 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Spatial Analysis Environmental hazarts

Designed & Developed by : Yektaweb