برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
طراحی و اجرای یک سرویس Game GIS برای مدیریت بحران زمین‌لرزه مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 10 تبریز (21928 مشاهده)
تحلیل فضایی در مطالعات جغرافیایی (14296 مشاهده)
مبانی فلسفی مخاطرات محیطی (9599 مشاهده)
بررسی آلودگی هوای شهر تهران به روش وارونگی بحرانی هافتر (9015 مشاهده)
بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند نمایه های حدی بارش ایران زمین (8940 مشاهده)
سنجش زیست‌پذیری محلات منطقه 17 شهرداری تهران (8843 مشاهده)
زیرساخت‌ها و تابآوری در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب منطقهی مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت (8382 مشاهده)
ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان (8025 مشاهده)
واسنجی و ارزیابی ﻋﻤﻠﮑﺮد مدل‌‌های ﻫﯿﺪروﻟﻮژی IHACRES و SWAT‬در شبیه‌سازی روان‌آب (7738 مشاهده)
تحلیل همدیدی و دینامیکی پدیده گرد و غبار و شبیه سازی آن در جنوب غرب ایران در تابستان 1384 (7617 مشاهده)
تحلیل سینوپتیک مخاطرات اقلیمی در جنوبغرب ایران مورد مطالعه: بارش های سنگین سیل زا در آذر 1391 (7198 مشاهده)
بررسی میزان تحقق‌پذیری شاخص‌‌‌‌های مدیریت بحران در طرح تفصیلی مورد مطالعه: منطقه‌ی 20 شهرداری تهران (7189 مشاهده)
بررسی تغییرات ارتفاع و ضخامت لایه مرزی در شرایط گردوغباری شهر اهواز (7114 مشاهده)
میانگین الگوهای گردشی توأم با بارش‌های سنگین در شمال غرب ایران (7082 مشاهده)
بررسی تغییرات شبانه‌روزی و فصلی باد و دمای هوا و آلاینده‌های CO و PM10 در لایه‌ی سطحی جو شهر تهران (7007 مشاهده)
تاثیر تغییر اقلیم بر شدت و دوره بازگشت خشکسالی های ایران (7001 مشاهده)
بررسی الگوهای گردش جوی روزهای همراه با بارش برف سنگین در غرب ایران (6975 مشاهده)
تبیین نقش توزیع مکانی قشربندی اجتماعی در آسیب‌پذیری از مخاطرات محیطی در شهر تهران (6902 مشاهده)
ارزیابی تاب‌آوری منطقه 12 کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی (6824 مشاهده)
تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی توسعه‌ی شهر در حریم رودخانه‌ی خشک کلان‌شهر شیراز (6771 مشاهده)
مکان یابی پایگاه مدیریت بحران در دهستان کهریزک شهرستان ری (6750 مشاهده)
شبیه سازی و تحلیل عددی طوفان گرد و غبار شدید شرق ایران (6730 مشاهده)
تحلیل فضایی خشکسالی اقلیمی شمال غرب ایران با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی (6727 مشاهده)
بررسی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت اردبیل (6726 مشاهده)
تحلیل فضایی آسیب‌پذیری محله‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر پیرانشهر (6632 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تحلیل مطالعات مخاطره گردوغبار در جنوب غرب ایران در دوره 22 ساله (2017-1996) (9365 دریافت)
طراحی الگوی برون رفت از چالش‌های پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی در استان کردستان (7321 دریافت)
پراکندگی لرزه‌خیزی در ایران (7272 دریافت)
تحلیل فضایی در مطالعات جغرافیایی (6791 دریافت)
بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند نمایه های حدی بارش ایران زمین (6338 دریافت)
تاثیر تغییر اقلیم بر شدت و دوره بازگشت خشکسالی های ایران (5691 دریافت)
ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان (5552 دریافت)
بررسی میزان تحقق‌پذیری شاخص‌‌‌‌های مدیریت بحران در طرح تفصیلی مورد مطالعه: منطقه‌ی 20 شهرداری تهران (5536 دریافت)
محاسبه شدت جزیره حرارتی بر اساس هندسه شهری موردمطالعه: محله کوچه‌باغ شهر تبریز (5473 دریافت)
شبیه سازی و تحلیل عددی طوفان گرد و غبار شدید شرق ایران (5273 دریافت)
زیرساخت‌ها و تابآوری در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب منطقهی مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت (5140 دریافت)
تحلیلی بر تحقیقات خشکسالی در ایران (5053 دریافت)
تحلیل فضایی سطح تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر مخاطرات محیطی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج) (4988 دریافت)
بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی مهاجران شهر شهریار، در سال 1388 (4792 دریافت)
بررسی تاثیر تغییرات پوشش و کاربری زمین در قابلیت فرسایش خاک – مطالعه موردی حوضه قره‌سو گرگانرود (4535 دریافت)
پایش زمانی و مکانی خشکسالی کشاورزی با استفاده از داده‌های سنجش از دور مورد مطالعه: استان مرکزی ایران (4428 دریافت)
ارزیابی تاب‌آوری منطقه 12 کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی (4301 دریافت)
تحلیل فضایی آسیب‌پذیری محله‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر پیرانشهر (4150 دریافت)
شرایط و مخاطرات اقلیمی آیندۀ ایران در تحقیقات اقلیمی (4144 دریافت)
ارزیابی آسیب‌پذیری شهری در برابر زلزله با تاکید بر مدیریت بحران شهری در شهر کاشمر (3990 دریافت)
شناسایی و تحلیل تاثیر متغیرها و شاخص‌های تاب‌آوری: شواهدی از شمال و شمال‌شرقی تهران (3889 دریافت)
نقش تنوع معیشتی در تاب‌آوری خانوارهای روستایی پیرامون دریاچه ارومیه در برابر خشکسالی (3751 دریافت)
سنجش زیست‌پذیری محلات منطقه 17 شهرداری تهران (3733 دریافت)
واسنجی و ارزیابی ﻋﻤﻠﮑﺮد مدل‌‌های ﻫﯿﺪروﻟﻮژی IHACRES و SWAT‬در شبیه‌سازی روان‌آب (3558 دریافت)
بررسی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت اردبیل (3551 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 19053 بازدید)
درباره نشریه ( 11494 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 8532 بازدید)
اطلاعیه برای کاربران ( 5985 بازدید)
تماس با ما ( 5953 بازدید)
رویکرد فعالیتی نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ( 5703 بازدید)
فلوچارت مراحل بررسی و تایید مقاله ( 1935 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 1475 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 1464 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 1313 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 1301 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 1165 بازدید)
پایگاههای نمایه شده ( 1048 بازدید)
بیانیه اخلاق ناشر ( 831 بازدید)
خوش آمدید ( 395 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 203 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نویسندگان ( 797 چاپ)
اطلاعیه برای کاربران ( 654 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 605 چاپ)
درباره نشریه ( 596 چاپ)
رویکرد فعالیتی نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ( 556 چاپ)
تماس با ما ( 485 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 336 چاپ)
پایگاههای نمایه شده ( 224 چاپ)
خوش آمدید ( 204 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 194 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 187 چاپ)
بیانیه اخلاق ناشر ( 182 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 182 چاپ)
فلوچارت مراحل بررسی و تایید مقاله ( 181 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 176 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 83 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Spatial Analysis Environmental hazarts

Designed & Developed by : Yektaweb