برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
طراحی و اجرای یک سرویس Game GIS برای مدیریت بحران زمین‌لرزه مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 10 تبریز (19917 مشاهده)
تحلیل فضایی در مطالعات جغرافیایی (11632 مشاهده)
مبانی فلسفی مخاطرات محیطی (8374 مشاهده)
سنجش زیست‌پذیری محلات منطقه 17 شهرداری تهران (7818 مشاهده)
بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند نمایه های حدی بارش ایران زمین (7778 مشاهده)
بررسی آلودگی هوای شهر تهران به روش وارونگی بحرانی هافتر (7656 مشاهده)
زیرساخت‌ها و تابآوری در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب منطقهی مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت (7247 مشاهده)
ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان (7023 مشاهده)
واسنجی و ارزیابی ﻋﻤﻠﮑﺮد مدل‌‌های ﻫﯿﺪروﻟﻮژی IHACRES و SWAT‬در شبیه‌سازی روان‌آب (6748 مشاهده)
تحلیل همدیدی و دینامیکی پدیده گرد و غبار و شبیه سازی آن در جنوب غرب ایران در تابستان 1384 (6652 مشاهده)
بررسی میزان تحقق‌پذیری شاخص‌‌‌‌های مدیریت بحران در طرح تفصیلی مورد مطالعه: منطقه‌ی 20 شهرداری تهران (6207 مشاهده)
بررسی الگوهای گردش جوی روزهای همراه با بارش برف سنگین در غرب ایران (6128 مشاهده)
بررسی تغییرات ارتفاع و ضخامت لایه مرزی در شرایط گردوغباری شهر اهواز (6103 مشاهده)
بررسی تغییرات شبانه‌روزی و فصلی باد و دمای هوا و آلاینده‌های CO و PM10 در لایه‌ی سطحی جو شهر تهران (6027 مشاهده)
میانگین الگوهای گردشی توأم با بارش‌های سنگین در شمال غرب ایران (5936 مشاهده)
مکان یابی پایگاه مدیریت بحران در دهستان کهریزک شهرستان ری (5858 مشاهده)
تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی توسعه‌ی شهر در حریم رودخانه‌ی خشک کلان‌شهر شیراز (5856 مشاهده)
تبیین نقش توزیع مکانی قشربندی اجتماعی در آسیب‌پذیری از مخاطرات محیطی در شهر تهران (5845 مشاهده)
تاثیر تغییر اقلیم بر شدت و دوره بازگشت خشکسالی های ایران (5842 مشاهده)
بررسی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت اردبیل (5789 مشاهده)
تحلیل فضایی آسیب‌پذیری محله‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر پیرانشهر (5729 مشاهده)
تحلیل فضایی مخاطرات طبیعی ناشی از برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی در آبخوان ساحلی ارومیه (5669 مشاهده)
تغییر آب‌و‌هوا و مخاطرات آب‌و‌هوا‌یی شهر تهران (5638 مشاهده)
شناسایی و تحلیل تاثیر متغیرها و شاخص‌های تاب‌آوری: شواهدی از شمال و شمال‌شرقی تهران (5603 مشاهده)
تحلیل فضایی خشکسالی اقلیمی شمال غرب ایران با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی (5588 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
پراکندگی لرزه‌خیزی در ایران (6945 دریافت)
طراحی الگوی برون رفت از چالش‌های پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی در استان کردستان (6913 دریافت)
تحلیل مطالعات مخاطره گردوغبار در جنوب غرب ایران در دوره 22 ساله (2017-1996) (6834 دریافت)
تحلیل فضایی در مطالعات جغرافیایی (6136 دریافت)
بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند نمایه های حدی بارش ایران زمین (6065 دریافت)
تاثیر تغییر اقلیم بر شدت و دوره بازگشت خشکسالی های ایران (5355 دریافت)
بررسی میزان تحقق‌پذیری شاخص‌‌‌‌های مدیریت بحران در طرح تفصیلی مورد مطالعه: منطقه‌ی 20 شهرداری تهران (5325 دریافت)
ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان (5252 دریافت)
محاسبه شدت جزیره حرارتی بر اساس هندسه شهری موردمطالعه: محله کوچه‌باغ شهر تبریز (5087 دریافت)
زیرساخت‌ها و تابآوری در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب منطقهی مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود کلاردشت (4817 دریافت)
بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی مهاجران شهر شهریار، در سال 1388 (4536 دریافت)
شبیه سازی و تحلیل عددی طوفان گرد و غبار شدید شرق ایران (4366 دریافت)
تحلیل فضایی آسیب‌پذیری محله‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر پیرانشهر (3883 دریافت)
ارزیابی آسیب‌پذیری شهری در برابر زلزله با تاکید بر مدیریت بحران شهری در شهر کاشمر (3720 دریافت)
ارزیابی تاب‌آوری منطقه 12 کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی (3708 دریافت)
پایش زمانی و مکانی خشکسالی کشاورزی با استفاده از داده‌های سنجش از دور مورد مطالعه: استان مرکزی ایران (3689 دریافت)
شناسایی و تحلیل تاثیر متغیرها و شاخص‌های تاب‌آوری: شواهدی از شمال و شمال‌شرقی تهران (3563 دریافت)
تحلیل فضایی سطح تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر مخاطرات محیطی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج) (3521 دریافت)
واسنجی و ارزیابی ﻋﻤﻠﮑﺮد مدل‌‌های ﻫﯿﺪروﻟﻮژی IHACRES و SWAT‬در شبیه‌سازی روان‌آب (3318 دریافت)
بررسی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت اردبیل (3301 دریافت)
سنجش زیست‌پذیری محلات منطقه 17 شهرداری تهران (3299 دریافت)
واکاوی و رتبه بندی استراتژی های سازگاری نسبت به تغییرات اقلیمی از دیدگاه مردم محلی مورد مطالعه: دشت سیستان (3231 دریافت)
بررسی تاثیر تغییرات پوشش و کاربری زمین در قابلیت فرسایش خاک – مطالعه موردی حوضه قره‌سو گرگانرود (3200 دریافت)
ارزیابی استعداد بروز زمین لغزش های احتمالی در محدوده شهر تبریز (3168 دریافت)
نقش تنوع معیشتی در تاب‌آوری خانوارهای روستایی پیرامون دریاچه ارومیه در برابر خشکسالی (3156 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 15825 بازدید)
درباره نشریه ( 10124 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 7876 بازدید)
اطلاعیه برای کاربران ( 5249 بازدید)
تماس با ما ( 4900 بازدید)
رویکرد فعالیتی نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ( 4766 بازدید)
فلوچارت مراحل بررسی و تایید مقاله ( 452 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 414 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 402 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 395 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 392 بازدید)
خوش آمدید ( 387 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 381 بازدید)
پایگاههای نمایه شده ( 370 بازدید)
بیانیه اخلاق ناشر ( 289 بازدید)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 57 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نویسندگان ( 598 چاپ)
اطلاعیه برای کاربران ( 526 چاپ)
درباره نشریه ( 480 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 466 چاپ)
رویکرد فعالیتی نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ( 424 چاپ)
تماس با ما ( 346 چاپ)
خوش آمدید ( 197 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 99 چاپ)
پایگاههای نمایه شده ( 83 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 77 چاپ)
بیانیه اخلاق ناشر ( 76 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 73 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 71 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری مقاله ( 70 چاپ)
فلوچارت مراحل بررسی و تایید مقاله ( 67 چاپ)
فلوچارت مراحل داوری ارسال مقاله ( 29 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Spatial Analysis Environmental hazarts

Designed & Developed by : Yektaweb